Etoricoxib

Clotrimazole EP Impurity F
February 10, 2020
Etoricoxib USP Related Compound A
February 10, 2020
Show all

Etoricoxib

Synonyms : Etoricoxib ; 5-chloro-6′-methyl-3-(4-(methylsulfonyl)phenyl)-2,3′-bipyridine
CAS No: 202409-33-4
Molecular Formula: C18H15ClN2O2S
Molecular Weight: 358.84
CAT No: CHEM-ETO-001
Categories: ,